Phường Đồng Bẩm tổ chức buổi gặp mặt giao lưu " Thanh niên lên đường nhập ngũ" năm 2019