Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học2018- 2019 của Phòng GDĐT Thành phố Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ...